AMSTELVEEN - Amstelveen wil steeds meer circulaire producten inkopen: 10 procent in 2022 en 50 procent in 2025. Circulair inkopen houdt in dat de gemeente producten of materialen bestelt die aan het eind van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Tijdens de Week van de Circulaire Economie nam Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid, de eerste circulair ingekochte minicontainers voor gft-afval in ontvangst.

De geleverde minicontainers bestaan uit ruim 50 procent hergebruikt materiaal. Uiteindelijk levert de leverancier containers van 90 procent opnieuw gebruikte grondstoffen. Aan het einde van de levensduur kan de volledige container benut worden voor het maken van nieuwe minicontainers. Volgens Floor Gordon onderzoekt de gemeente op verschillende gebieden hoe meer circulaire producten in te kopen. “Het is van belang om verspilling van grondstoffen tegen te gaan en producten en materialen in te kopen die herbruikbaar zijn”. Zo is er een nieuw contract gesloten voor de warme dranken automaten bij de gemeente. De machineonderdelen kunnen hergebruikt worden en van oude materialen kunnen nieuwe worden gemaakt. De gemeente bereidt een aanbesteding voor om bedrijfskleding in te kopen met veel aandacht voor circulariteit. Bij het vernieuwen van gemeentelijke daken kijkt de gemeente naar meer duurzamere materialen.

Gemeente Amstelveen heeft jaarlijks gemiddeld 1.000 nieuwe minicontainers nodig om oude te vervangen. Voor de beoogde nieuwe woonwijk De Scheg is afgesproken om uitsluitend circulaire minicontainers in te kopen. Een minicontainer is een afvalbak met twee wielen waarin inwoners in de laagbouw hun rest-, PMD-, papier/karton- en gft-afval verzamelen.