AMSTELVEEN - Verbouwingen kunnen niet plaatsvinden zonder enige overlast voor buren. Maar als de verbouwende partij voor onnodige overlast zorgt, grijpt de gemeente waar mogelijk in. In Randwijck heeft de gemeente deze week een overeenkomst gesloten met een woningeigenaar waarin is vastgelegd dat er betere communicatie met de buurt moet plaatsvinden. Daarnaast is een deadline gesteld aan de duur van de verbouwing.


Bij de gemeente komen regelmatig meldingen binnen van burenoverlast door bouwwerkzaamheden. Het gaat dan onder meer om meldingen van verbouwingen die traag verlopen en waarbij de buren niet of onvoldoende geïnformeerd worden. De buurtbewoners ervaren overlast van bijvoorbeeld geluid of rommel op straat. “Wij begrijpen dat verbouwingen vaak enige hinder veroorzaken. Maar als wij merken dat de verbouwende partij de buren zonder goede reden en onnodig hindert, grijpen wij in”, zegt wethouder Herbert Raat (handhaving en vergunningen). “Als partijen huizen opkopen om op te knappen, dan kan dat. Maar dat moet wel op een fatsoenlijke manier gebeuren en niet inhouden dat aannemers de buren jarenlang met rotzooi en geluidsoverlast opzadelen. Als we dat merken, dan pakken we dat aan. We spreken de verbouwende partij aan op de situatie en bespreken een oplossing. Op dit moment onderzoeken wij hoe we in de toekomst op voorhand overlast kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door extra voorwaarden op te nemen in de omgevingsvergunning die je nodig hebt om te mogen bouwen.”

Overeenkomst
De wethouder is samen met medewerkers van de afdeling toezicht en handhaving na meldingen van overlast een paar keer langsgegaan bij een huiseigenaar aan Voornsehoek in Randwijck. De verbouwing duurt al ruim een jaar. De gemeente had de werkzaamheden vorig najaar stilgelegd, omdat de huiseigenaar een bouwovertreding ongedaan moest maken. Omdat dit niet gebeurde, heeft de gemeente een dwangsom van € 50.000, - opgelegd. Omdat het doel van een dwangsom niet is om inwoners in financiële problemen te brengen, is de dwangsom verlaagd met als voorwaarde de overlast te beperken. Er is overeengekomen dat de verbouwende partij vanaf nu actief en duidelijk communiceert met de buurtbewoners over de voortgang van de verbouwing en dat de verbouwing uiterlijk op 1 december 2020 klaar moet zijn. “We hebben met de buren afgesproken dat we in december komen kijken of het klaar is”, vervolgt de wethouder.

Omgevingsvergunning
De gemeente onderzoekt momenteel of het mogelijk is om extra voorwaarden in de omgevingsvergunning op te nemen. Op deze manier wil de gemeente eraan bijdragen overlast door bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.