AMSTELVEEN - Gemeente Amstelveen zoekt een waardige opvolger voor de huidige kinderburgemeester Lieuwe. Ook zoeken we nieuwe kinderraadsleden. We hopen dat van elke Amstelveense basisschool één kind vertegenwoordigd is in de kinderraad.

Wat doet de kinderraad?

De kinderraad wordt elk jaar opnieuw gekozen. Als je deelneemt aan de kinderraad kom je een aantal keren per jaar bijeen en denk je na te denken over een thema. Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de kinderraadsleden het thema. Het thema van de kinderraad van dit jaar was ‘natuur en milieu’ en de kinderraad van vorig jaar had gekozen voor het thema ‘armoede’. Een van de bijeenkomsten is een werkbezoek aan een organisatie die te maken heeft met het gekozen thema en die advies nodig heeft. Het kan ook zijn dat je als kinderraadslid door de gemeente wordt uitgenodigd om na te denken over iets dat met kinderen te maken heeft. Als kinderraadslid vervul je dus een belangrijke taak!

Wat doet de kinderburgemeester?
Net als de kinderraad wordt er elk jaar een nieuwe kinderburgemeester aangesteld. Als kinderburgemeester ben je het gezicht van de kinderraad en vervul je ceremoniële taken. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om een lintje door te knippen of een boek te overhandigen tijdens de kinderboekenweek. Je werkt samen met de burgemeester Tjapko Poppens, met hem ontvang je bijvoorbeeld Sinterklaas.

Zit jij in groep 6 of 7?
  • heb je creatieve ideeën of/en ?
  • zit er een wereldverbeteraar in je of/en ?
  • ben je nieuwsgierig of/en?
  • ben je niet bang om je mening te geven?

Geef je dan op als kandidaat voor de kinderraad of kinderburgemeester! Kijk voor aanmelden op de pagina aanmelden voor kinderburgemeester of kinderraad.