AMSTELVEEN - De afvalpas is op verzoek van de gemeenteraad nu op meerdere containers in een woongebied te gebruiken. Vanaf nu kunnen inwoners in Amstelveen Noord alle ondergrondse restafvalcontainers in het gebied boven de A9 openen met hun afvalpas. Voor inwoners die onder de A9 wonen, geldt dat voor containers ten zuiden van de A9.

Wethouder Floor Gordon (Afvalbeheer): “We wilden graag tegemoetkomen aan de wens dat mantelzorgers of huishoudelijke hulpen gemakkelijker restafval voor degenen die ze ondersteunen kunnen weggooien. Tevens hopen we dat hierdoor de vervuiling van containers die zonder pas te openen zijn, zoals PMD-containers, verder vermindert.” Met de afvalpas kan nu ook in een ruimer gebied zwerfafval in ondergrondse restafvalcontainers worden gestopt.

Woongebieden opsplitsen

De gemeente onderzocht of de afvalpas aan meer dan twee ondergrondse restafvalcontainers kon worden gekoppeld zoals momenteel het geval is. Het is nu technisch mogelijk om Amstelveen in twee woongebieden op te splitsen en alle huishoudens boven en onder de A9 te koppelen aan de ondergrondse containers in hun woongebied ten noorden of ten zuiden van de A9.