MIJDRECHT - Bij een hobbyhouderij met sierwatervogels in Mijdrecht is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de vogels op deze locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de 1 en 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Amstelveen ligt binnen dit 10 kilometergebied.

Vervoersverbod en ophokplicht

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Verder geldt sinds 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht. Dit houdt in dat houders van kippen, watervogels en loopvogels verplicht zijn die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Extra maatregelen in Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos zijn extra maatregelen van kracht. Hondenbezitters worden geadviseerd om honden aangelijnd te houden, omdat er mogelijk dode vogels liggen. Honden kunnen gevoelig zijn voor het vogelgriepvirus wanneer ze in aanraking komen met een besmette dode vogel.

Dierenambulance bellen

Mocht u zieke wilde vogels zien, raak deze niet aan en bel met de Dierenambulance. Geef daarbij duidelijk aan wat de situatie is en waar het dier of de dieren liggen. Dieren met verdenking van vogelgriep haalt de dierenambulance met een aparte auto op. Het kan gaan om eenden, ganzen, zwanen, roofvogels, kauwen, kraaien en meeuwen.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals meeuwen en zwanen) voorkomt. Vogelgriep is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.