AMSTELVEEN - In zes veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Het kabinet heeft deze veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2). Het Rijk heeft daarom maatregelen aangekondigd, die in alle zes de regio’s vanaf zondag 20 september 2020 om 18.00 uur gaan gelden:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Aanvullend op deze maatregelen van het Rijk neemt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de komende tijd nog een extra aantal maatregelen:

 • We vragen extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven; zoals in winkels, sportkantines en horeca. Daarmee bedoelen we dat mensen bij binnenkomst altijd hun handen desinfecteren, dat overal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dit wordt gestimuleerd door het gebruik van pijlen en andere markeringen. Ook winkelmandjes worden weer geteld en gedesinfecteerd. Bij bezoek aan de horeca vindt vooraf een gezondheidscheck plaats en moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten.
 • We gaan publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden op bepaalde tijdstippen op de dag alleen openstellen voor ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. We vragen winkels en musea om dat ook te doen.
 • We ontwikkelen extra communicatiecampagnes en -materialen om onder andere jongeren, studenten en minder taalvaardigen nog beter te bereiken.
 • De coronapreventieteams van de GGD en gemeenten verzorgen preventiepakketten op maat voor plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals scholen, horeca en studentenverenigingen. Ook gaan zij in gesprek met deze doelgroepen.
 • Om illegale feesten tegen te gaan, sluiten we plekken, zoals parken, ’s nachts preventief af.
 • We blijven maatregelen inzetten om te grote drukte in de openbare ruimte te voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door het instellen van eenrichtingsverkeer, het (tijdelijk) afsluiten van straten voor autoverkeer of het doseren bij de toegang als het echt te druk wordt.
 • Handhaving en politie blijven gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en zaallocaties, cafés, restaurants en sportkantines.
De basisregels

Het bestuur van de veiligheidsregio benadrukt dat het van groot belang is dat iedereen de basisregels naleeft:

 • Vermijd drukte.
 • Werk vanuit huis als dat kan.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ontvang maximaal 6 personen extra in huis.
 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
 • En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
 • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.