AMSTELVEEN - Geen enkel kind meer thuis op de bank zonder een passend onderwijs- en/of zorgaanbod. Dat is de ambitie van de gemeente Amstelveen. Ze wil kinderen die op school dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, hulp en perspectief bieden.

Daarom investeert de gemeente onder meer in Digibende, samen met PO Samenwerkingsverband Amstelronde en VO Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Digibende biedt namelijk een uniek aanbod juist voor deze groep jongeren. Ze start in het nieuwe schooljaar aan de Bouwerij in de Legmeer.

Digibende is een combinatie van zorg en onderwijs en richt zich op de thema’s technologie, innovatie en vormgeving. Het aanbod is gericht op het ontdekken en stimuleren van talenten bij jongeren. Door hun talenten te benadrukken, krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren schoolprestaties. Bij Digibende kunnen ze alles leren over programmeren, robotica, virtual reality, graphic design en de digitale kant van muziek.

Het team bestaat uit persoonlijk begeleiders, vakspecialisten, (ortho)pedagogen, een gedragswetenschapper en sporttrainer. Jongeren krijgen een op maat gemaakt programma waar ze voor een aantal dagdelen per week of de hele week aan deelnemen. Vaak gaan ze daarnaast ook weer naar de eigen school. Aanmelden voor Digibende is nu nog niet mogelijk. Meer nieuws hierover volgt zodra de aanmeldingsroute bekend is.

De gemeente geeft hiermee mede invulling aan de Jeugdagenda en onderschrijft tegelijkertijd het landelijke Thuiszitterspact; een gezamenlijke ambitie van de PO- en VO Raad, de VNG en de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid, Veiligheid en Justitie.