AMSTELVEEN - De Amstelveners hebben gestemd: het kunstwerk Der Bogen van Armando verhuist van het Stadsplein naar de Stadstuinen.

Een meerderheid van 53 procent heeft de nieuwe ingang van de Stadstuinen aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan gekozen als beste locatie. Bij de fontein komen de kleurrijke banken van Jan Snoeck te staan die lange tijd een vaste plek hadden op het voormalige Plein 1960 nabij het Stadsplein. Bijna 1700 Amstelveners hebben gestemd op hun favoriete locatie voor Der Bogen.

Banken van Jan Snoeck
De drie kleurrijke keramiek banken en ‘bokkesprongpaaltjes’ van Jan Snoeck moesten jaren geleden wijken voor renovatiewerkzaamheden. “Bewoners hebben gevraagd of deze banken kunnen terugkeren in de openbare ruimte en daar geven we natuurlijk graag gehoor aan”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst, cultuur, Stadshart). “De Amstelveners hebben ervoor gekozen Der Bogen te verplaatsen en wij denken dat deze kindvriendelijke kunstwerken een waardige vervanging zijn. Veel inwoners hebben herinneringen aan deze banken. Het zou mooi zijn als nieuwe generaties nieuwe herinneringen kunnen maken.” De Armando Stichting heeft aangegeven de nieuwe locatie zeer geschikt te vinden voor Der Bogen en stemt ermee in. “Ik wil de Armando Stichting bedanken voor hun medewerking”, zegt wethouder Raat. “Het kunstwerk van Armando krijgt nu een plek waar het meer tot zijn recht komt.”

Planning
Op dit moment wordt onderzocht op welke termijn de verplaatsing van Der Bogen kan plaatsvinden. Dit kan pas als de geplande renovatie van de Stadstuinen afgerond is. Daarna kunnen de banken van Jan Snoeck bij de fontein worden geplaatst. Het streven is om dit nog voor zomer te doen.

Vier opties
Een onafhankelijke commissie Beeldende Kunst had drie alternatieve locaties gegeven voor Der Bogen. De commissieleden hebben gekeken naar waar het kunstwerk het beste tot zijn recht komt. Naast de nieuwe ingang van de Stadstuinen waren dit de toekomstige overkapping van de A9 bij het Oude Dorp (23 procent van de stemmen) en een grasveldtrede in de Stadstuinen (13 procent van de stemmen). De vierde optie was om het kunstwerk te laten staan op het Stadsplein. Hiervoor koos 11 procent van de inwoners.

Inbreng Amstelveners
Meerdere Amstelveners hebben uit zichzelf geopperd om het kunstwerk op de huidige locatie in het groen te zetten, maar dit is niet mogelijk in verband met de vrijdagmarkt. “Een ander gehoorde opmerking is om Der Bogen te verwijderen en niet op een andere plek in Amstelveen terug te laten komen. Of we dit nu willen of niet, dit is niet mogelijk”, zegt wethouder Raat. “De gemeente en Armando hebben in 2014 een contract ondertekend over het toen nog te maken kunstwerk. Hierin staat onder meer dat de gemeente het kunstwerk alleen mag afbreken in overleg met de kunstenaar.”