AMSTELVEEN - Op 28 september vond een integrale controle op het bedrijventerrein aan de Noorddammerweg plaats. In het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit controleerde de gemeente samen met de politie en de Douane circa 30 bedrijfsunits op mogelijke illegale activiteiten. Er bleek sprake te zijn van spookbewoning in 2 woningen. Ook trof de Douane namaak goederen aan en goederen waar geen gebruikersbelasting over was betaald.

Volgens burgemeester Tjapko Poppens is veiligheid van groot belang voor de vitaliteit van de Amstelveense bedrijventerreinen. “Amstelveen staat voor een gezond en veilig ondernemersklimaat. Dat houden we graag zo.Wij voeren regelmatig gezamenlijke controles uit op bedrijventerrreinen om zicht te houden op wat er speelt. Gelukkig gaat het vaak goed. Waar nodig, grijpen we in. Zo werken we samen aan veilige bedrijventerreinen waar ondernemers en medewerkers prettig kunnen werken.”

Illegaal gebruik van panden
Bij de controle op het bedrijventerrein aan de Noorddammerweg werd onder meer onderzocht of de bedrijven correct geregistreerd zijn en of de panden niet worden gebruikt voor hennepteelt, mensenhandel of andere illegale activiteiten. Ondernemers werden erop geattendeerd dat zij altijd (anoniem) melding kunnen doen van verdachte zaken of omstandigheden bij de politie of gemeente.

Bewustwording en preventie
Ondermijnende criminaliteit komt overal voor, ook in Amstelveen. Het is een serieus risico voor ondernemers. Zij kunnen op verschillende manieren benadeeld worden door criminelen, bijvoorbeeld door de aanschaf van illegale producten of gedwongen worden om hun pand beschikbaar te stellen voor criminele activiteiten.Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van deze risico’s en zelf ook weten wat de regels zijn. Voorlichting en preventie spelen een belangrijke rol bij de aanpak van ondermijning. Daarbij hecht de gemeente aan goed beheer van bedrijventerreinen om verloedering tegen te gaan.