AMSTELVEEN - Het Amstelveense college gaat de gemeenteraad voorstellen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een islamitische school op te nemen in het scholenplan.


De raad had een aanvraag hiervoor in 2019 afgewezen omdat het streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte onder inwoners. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) is in beroep gegaan tegen de afwijzing.

Onvoldoende draagvlak
De vrijheid van onderwijs is een belangrijk grondrecht. Iedereen kan dan ook een aanvraag indienen voor een nieuwe basisschool, maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Voorwaarden zoals aantoonbare mogelijkheden voor voldoende leerlingen binnen de gemeente of een verzorgingsgebied rond de gemeente. De gemeente wil dat een nieuwe school levensvatbaar is. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw. De stichting SIO-NH heeft in de ogen van het college en de raad onvoldoende kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen.

Wetswijziging op komst
Op dit moment kunnen schoolbesturen via een indirecte meting een aanvraag voor een bijzondere school indienen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal islamitische inwoners met schoolgaande kinderen in een gemeente. Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat dit veranderen. Er is een nieuwe wet in de maak waarin op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school gesticht mag worden. Bijvoorbeeld via ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

Willekeurig
Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben tot op heden signalen ontvangen dat er vraag is naar islamitisch onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Het lijkt of de keus om een aanvraag in Amstelveen in te dienen willekeurig gekozen is. Het college is het dan ook niet eens met de uitspraak van het ministerie van OCW en vraagt de gemeenteraad in beroep te gaan bij de Raad van State. In eerste instantie gaat het nu om het binnen de wettelijk termijn instellen van een formeel beroep. Later zal de raad een inhoudelijk voorstel van het college ontvangen.