AMSTELVEEN - Op 28 oktober 2020 heeft burgemeester Tjapko Poppens een woning aan de Haagbeuklaan laten sluiten voor een periode van drie maanden. De woning werd bedrijfsmatig gebruikt als seksinrichting. Dat is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Amstelveen. Met de sluiting wil de burgemeester de openbare orde herstellen en malafide praktijken zoals illegale prostitutie uit woonwijken weren.


Op 15 oktober 2020 deden de politie en toezichthouders van de gemeente gezamenlijk onderzoek in de woning, omdat er signalen waren binnengekomen dat het adres gebruikt werd voor illegale prostitutie. In Amstelveen is het verboden om zonder vergunning een seksinrichting te exploiteren. Er werd onderzoek gedaan naar illegale prostitutie, illegaal verblijf, uitbuiting en mensenhandel.

Onderzoek naar illegaal verblijf en woonfraude
In de woning werden drie vrouwen aangetroffen waarvan er mogelijk twee illegaal in Nederland verbleven. De woning bleek bedrijfsmatig voor prostitutie te worden gebruikt. De politie heeft de vrouwen overgebracht naar de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel van de politie. Er stond al meer dan zes maanden niemand ingeschreven in de woning. De gemeente houdt dit in de gaten, omdat het een aanwijzing voor woonfraude kan zijn. Een verhuurder van een pand heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om misstanden tegen te gaan.

Optreden tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel
Volgens burgemeester Tjapko Poppens wil de gemeente geen malafide praktijken zoals illegale prostitutie, illegaal verblijf en illegale bewoning in Amstelveen. “Het ondermijnt de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. Daarbij is het, met de krapte op de huidige woningmarkt, belangrijk dat woningen gaan naar de mensen die er recht op hebben. Gemeente en politie treden gezamenlijk op wanneer er sprake is van gedwongen prostitutie en mensenhandel. Voor deze mensonterende, ondermijnende criminaliteit is geen plaats in de gemeente Amstelveen.”