AMSTELVEEN - Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Woningbouwimpuls toegekend voor de transformatie van bedrijventerrein Legmeer. De gemeente Amstelveen deed een aanvraag voor een bijdrage aan een deel van de publieke investeringen, met als doel het versneld bouwen van betaalbare woningen mogelijk te maken.

Belangrijke stap voor het project
Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ontwikkeling) is zeer verheugd met het nieuws: “Dit is een belangrijke stap naar een Legmeer waar wonen, werken en voorzieningen samen komen. Met dit geld kunnen we een deel van de kosten dekken voor de realisatie van de infrastructuur, maar ook het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Daarnaast zal de gemeente investeren in een basisschool.” De gemeente zal in samenwerking met de aanwezige ontwikkelaars de komende periode de plannen verder uitwerken en de ondernemers op Legmeer en de omwonenden op de hoogte houden.

Transformatie Legmeer
Met de gebiedsontwikkeling van Legmeer stuurt de gemeente Amstelveen actief op herontwikkeling en transformatie van een verouderd bedrijventerrein naar een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. In de eerste fase komen 2.157 woningen. De eerste paal hiervoor moet binnen drie jaar geslagen worden en binnen tien jaar voor de laatste woningen in deze fase. Conform de Woningbouwimpuls gaat het om 59% betaalbare woningen. Concreet betekent dit dat er voor 2030 circa 430 nieuwe sociale woningen en 840 nieuwe middensegment woningen worden gebouwd. Juist voor degenen die in de overspannen woningmarkt in deze regio amper een woning kunnen vinden. Meer informatie is te vinden op de pagina Transformatie Legmeer.

Regeling Woningbouwimpuls
Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is bedoeld voor het versnellen van het bouwen van betaalbare woningen om het aanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich vooral op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is. De gemeente deed de aanvraag in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam. In totaal gaat het om acht gemeenten uit de regio, een aanvraag met 10 projecten, waarvan Legmeer er één is.