AMSTELVEEN - Afgelopen jaren hebben gemeente en politie flink ingezet op het terugdringen van woninginbraken. U kunt als inwoner zelf ook maatregelen nemen om het risico op inbraak te beperken, ook via de woningcorporatie. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn een woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

De gemeente en woningcorporatie Eigen Haard ondersteunen initiatieven van bewoners om hun woningen veiliger te maken. De bewonerscommissie van Theems wilde kierstandhouders voor de deuren. Op 20 januari nam burgemeester Tjapko Poppens een kijkje bij een woning waar de kierstandhouder is geplaatst. In totaal zijn er bij 76 woningen kierstandhouders aangebracht. Eerder steunden de gemeente en Eigen Haard projecten bij flats aan de Van Heuven Goedhartlaan (camerabewaking) en de Jeanne d’Arclaan (kerntrekbeveiliging).

Subsidie voor woningbeveiliging
De gemeente heeft ook een subsidieregeling voor bewoners voor het beveiligen van woningen. Inwoners kunnen van deze regeling gebruik maken bij de aanschaf van inbraakwerende materialen die zijn goedgekeurd door het Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW). Voor het volledig PKVW beveiligen van de woning geldt een subsidie van 50% van het aankoopbedrag tot een maximum van 500 Euro bij de aanschaf van hang- en sluitwerk is het maximumbedrag 300 Euro.Burgemeester Tjapko Poppens: “Goed initiatief van de bewonerscommissie om de woningen in het complex beter te beveiligen. Het aantal inbraken in Amstelveen is in 2019 flink gedaald, maar elke inbraak blijft er één teveel. Samen met politie en bewoners zetten we ons in om dit aantal verder omlaag te brengen.”

Meer informatie vindt u op de websitepagina Subsidieregeling voorkoming woninginbraken.