AMSTELVEEN - Bij de gemeente is een plan ingediend om op de locatie van Life en Garden en Van Diemen Funsports aan de Handweg zestien woningen te bouwen. Beide bedrijfseigenaren hebben geen opvolging en hebben hun grond verkocht aan een ontwikkelaar. Het college van B en W beschrijft de mogelijke ontwikkeling van Handweg 121 en 129 in een concept startnotitie. Hierop kan vanaf 17 juni tot 24 juli 2020 worden gereageerd.

Het plan van de ontwikkelaar is om twaalf koopappartementen te bouwen in het middeldure segment. Een appartementengebouw met drie woonlagen met per woonlaag vier appartementen. Vier met een prijs tot €310.000,- (prijspeil 2020) en acht met een prijs tot €363.000,- (prijspeil 2020). Daarnaast is er ruimte voor vier vrijstaande villa’s. Het plangebied ligt in het verlengde van de woningen die nu worden gebouwd aan de Oostelijke Poeloever.

De stedenbouwkundige opzet sluit aan bij dit project. Het nieuwe appartementengebouw aan de Handweg past qua hoogte en sfeer bij de bestaande woningen.

Bescherming ecologie
Het college van B en W vindt dat het plan goed past bij het naastgelegen project Wonen aan de Poel en is tevreden dat de ontwikkelaar koopappartementen wil realiseren in plaats van huurwoningen en met respect voor de natuur. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “Om het ecologische waardevolle gebied van De Poel te beschermen, leggen we de bestemming natuur straks uitdrukkelijk vast in het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om de bestemming bedrijven te veranderen in wonen.” In dit gebied komen veel ringslangen voor. In samenspraak met een ecoloog zorgt de gemeente er voor dat het gebied natuurlijk blijft, met veelal natuurvriendelijke oevers. Er mag niet gebouwd worden in de natuurbestemming, ook geen vergunningsvrije bouwwerken of bestrating. De enige uitzondering hierop is een kleine steiger.

Vervolgprocedure
In de concept startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan. Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie over de inloopavond waar ze vragen kunnen stellen aan de gemeente of een toelichting kunnen krijgen op het plan voordat ze mogelijk een reactie indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Oostelijke Poeloever 2.