AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen zoekt kandidaten voor de mediaraad, een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt of aanvragen voor journalistieke producties in aanmerking komen voor subsidie. Het lokaal mediafonds start in het najaar.

Het mediafonds is opgericht om de lokale onderzoeksjournalistiek een impuls te geven. Journalisten die een idee hebben voor een productie kunnen zich melden bij de mediaraad, die beoordeelt vervolgens de aanvraag. Daarbij wordt onder meer gekeken of het relevant is voor Amstelveen. Een voorwaarde is ook dat de productie een open publicatie is en niet achter een betaalmuur zit.

“Het mediafonds ondersteunt en faciliteert lokale onderzoeksjournalistiek waarmee de lokale berichtgeving voor Amstelveners kan worden verrijkt“, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “De producties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de publieke informatievoorziening.“

In de mediaraad zitten minimaal drie en maximaal vijf leden. Kandidaten hebben ervaring in de journalistiek of vervullen een functie binnen het maatschappelijke leven in Amstelveen. Daarnaast nemen zij een onafhankelijke positie in de samenleving in.

Het instellen van een onafhankelijk mediafonds is aangekondigd in het collegeprogramma 2018-2022. De mediaraad beoordeelt onafhankelijk de aanvragen voor journalistieke producties en verstrekt bindende adviezen aan het college. Het college toetst niet op inhoud, slechts of het voorstel voldoet aan de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich melden via mediaraad@amstelveen.nl. Meer informatie over het profiel van de leden van de mediaraad, de samenstelling alsook de criteria voor de journalistieke producties is te vinden op de pagina Mediaraad.