AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen is als winnaar uitgeroepen van de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022 in de categorie Visionair. Dit vanwege de vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in een raadsprogramma. Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), maakte dat vandaag bekend tijdens het VNG-congres voor alle gemeentebesturen.

Burgemeester Tjapko Poppens: “Wij zijn trots dat Amstelveen als meest visionaire gemeente uit de bus is gekomen. Het is ook bijzonder dat de nieuwe raad als eerste actie het initiatief heeft genomen om met de duurzaamheidsdoelen aan de slag te gaan.”

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen (Sustainable Development Goals (SDG’s) of Global Goals) als agenda voor een betere en duurzame toekomst voor iedereen. Deze doelen raken op allerlei manieren de taken van gemeenten. Denk aan het werken aan kansengelijkheid, deelname aan de samenleving, verduurzaming, de energietransitie en een prettige en veilige leefomgeving. Gemeenten vormen dus een onmisbare schakel bij het invulling geven van de SDG’s. Daarom is Amstelveen een GlobalGoals gemeente en heeft Amstelveen zich aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Amstelveen ontvangt de prijs voor het SDG-raadsprogramma dat de nieuwe raad op zijn eerste vergadering op 20 april heeft vastgesteld. Een raadsprogramma specifiek gericht op de SDG’s is uniek in Nederland. De raad heeft deze raadsperiode een eigen SDG-agenda en gaat aan de slag met drie kernwaarden voor Amstelveen in relatie tot deze duurzame ontwikkelingsdoelen: participatie, leefbaarheid en inclusiviteit. Per jaarthema zijn er twee raadsambassadeurs die samen met een werkgroep SDG het jaarthema verder vormgeven.

Tijdens de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022 zijn ook prijzen uitgereikt in de categorieën Verbinder en Grensverlegger. Deze prijzen gingen respectievelijk naar de gemeenten Aalten en Opsterland.

Bekijk het SDG-Raadsprogramma (agendapunt 4.2).