AMSTELVEEN - Om het historisch besef en gevoel van verbondenheid van de inwoners met de stad te vergroten besteedt het college veel aandacht aan de geschiedenis van Amstelveen. De gemeenteraad heeft hier zelfs structureel budget voor vrij gemaakt. Historische routes door de stad met elk een eigen thema is een nieuwe activiteit om inwoners bekend te maken van de historie van Amstelveen. Stichting Museum zonder Muren, die dit reeds met succes heeft gedaan voor gemeenten als Amsterdam en Brugge, gaat de routes vormgeven.

Wethouder cultuur, Herbert Raat, vindt aandacht voor het historisch besef belangrijk: “Amstelveen groeit nog steeds. Daardoor is onze stad continu in ontwikkeling. Door die veranderingen hebben mensen minder binding met hun woonplaats. Het is belangrijk om te kijken naar je identiteit. Wat voor stad zijn we? Waar komen we vandaan? De geschiedenis van onze stad bepaalt voor een groot deel onze identiteit. Inwoners die de historie van hun stad kennen, voelen zich meer verbonden met hun stad en dragen meer zorg voor hun stadsgenoten en leefomgeving. In onze dynamische stad met steeds wisselende bewoners willen wij Amstelveners verbinden door de geschiedenis in beeld te brengen en betekenis te geven. De Stichting Museum zonder Muren heeft hier veel ervaring mee en doet dat op een eigentijdse manier. De reacties van andere gemeenten zijn heel positief.”

De routes worden uitgezet door de stad aan de hand van informatiepanelen in de openbare ruimte en een onderliggende website. Daarbij komt er in het Stadshart een informatiezuil, waar bezoekers en inwoners informatie kunnen vinden over de routes. De Stichting Museum zonder Muren gaat jaarlijks rondleidingen verzorgen tijdens het Open Monumentenweekend. De thema’s van de routes worden Randwijck/Elsrijk (WO II) en Oude Dorp/Keizer Karelpark (van dorp naar stad).

Participatie
Participatie vormt een belangrijk onderdeel van het project: belanghebbenden en bewoners kunnen meedenken en -praten over de routes, zodat een breed gedragen verhaal wordt verteld, vóór en dóór Amstelveners.

De Stichting Museum zonder Muren
De Stichting Museum zonder Muren is opgericht door Daniël Metz. Daniël Metz woont in Amstelveen en kent de stad en haar geschiedenis goed. Bovendien kent hij de verschillende belanghebbende partijen, zoals de Vereniging Historisch Amstelveen, Platform C en de leden van de Werkgroep Randwijcklaan 13. Zij zijn een belangrijke informatiebron voor de ontwikkeling van de routes.

Open Monumentenweekend
Zaterdag 14 september vindt de eerste historische rondleiding door Stichting Museum zonder Muren plaats tijdens het Open Monumentenweekend. De route loopt door Randwijck/Elsrijk. Aanmelden kan via historie@amstelveen.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmeldingen waarvoor geen plaats meer is, worden ingedeeld bij een volgende rondleiding die in de loop van het jaar plaatsvindt.