AMSTELVEEN - Na een succesvolle pilot met de Lief en Leed-aanpak in Amstelveen, die onder andere ingezet kan worden tegen eenzaamheid, heeft de gemeente besloten hier mee door te gaan. Er zijn 40 straten die in 2020 een Lief en Leedpotje hebben ontvangen.

De gangmakers in deze straten geven in de evaluatie aan dat de aandacht die via kleine attenties aan buren is gegeven, positieve invloed heeft. Het is een hulpmiddel om met elkaar in contact te komen, met een presentje is het makkelijk om bij elkaar aan te bellen als er iets is.

Gangmakers, dat zijn enthousiaste bewoners die de kar trekken in Lief en Leedstraten, ontvangen jaarlijks een Lief en Leedpotje van € 150,-. Deze gangmakers worden voorzien een startpakket met folder, kaartjes en tips. De gemeente heeft de Lief en Leedpotjes ingesteld zodat buren iets aardigs voor elkaar kunnen doen en daarmee het buurtgevoel kunnen versterken en eenzaamheid verminderen. En dat was in de coronatijd belangrijker dan ooit.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn): “We gaan het aantal straten uitbreiden van 40 naar 80. Het gaat niet alleen om aantallen, maar om het ondersteunen van enthousiaste bewoners die netwerken in hun straat opbouwen. Als je meer buren kent, is dat beter voor de sfeer, het helpt tegen eenzaamheid, maar buren kunnen elkaar ook helpen. Wat boodschappen meenemen, een keer wat soep of een bloemetje langsbrengen als iemand ziek is. Door de Lief en Leedpot is het contact maken makkelijker, door met bijvoorbeeld een bloemetje langs te gaan. Je kunt hierdoor echt verschil maken voor iemand, al is het soms een klein gebaar.”

In het pilotjaar is de uitvoering gestart met ondersteuning van Participe Amstelland. Nu wordt de uitvoering geheel naar Participe overgedragen. Samen met Participe is een plan van aanpak gemaakt met als doel om gangmakers te voorzien van een Lief en Leedpotje in uiteindelijk 80 Lief en Leedstraten in Amstelveen. Participe organiseert een wervingscampagne en gangmakerbijeenkomst(en) om meer straten te bereiken. In wijken waar buren minder onderling contact hebben, zal extra ingezet worden om gangmakers te zoeken.

Betrokkenheid tussen buren zorgt ervoor dat je prettiger woont en het draagt zelfs bij aan hoe gelukkig je bent. Als je de buren kent en weet dat wanneer er wat is je bij hen terecht kunt, dan is dat een groot goed. Een goede buur is dan echt beter dan een verre vriend. Even een praatje, een boodschap of elkaar iets lenen. Er is waardering, er ontstaan nieuwe contacten en veel mooie ontmoetingen en het geeft een goed burengevoel. Per straat geven de gangmakers op verschillende manieren invulling aan het beheer van het potje.

Vanwege corona kon men niet bij elkaar op bezoek, maar wel hebben in vele straten buren elkaar een hart onder de riem gestoken door een kaart of kleine attenties langs te brengen. De aanmeldingen zijn heel divers, zoals straten met flats, vrijstaande woningen en sociale huurwoningen. Ook zijn er zowel jongere als oudere gangmakers. Vanuit enkele straten kwamen berichten dat zij het Lief en Leedpotje bekend maakten in een brief met zowel Nederlandse als Engelse uitleg, om zo ook de expats te betrekken.

Aanmelden als Lief en Leedstraat
Uw straat ook een Lief en Leedstraat? Voor vragen of als u (een deel van) uw straat wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de wijkcoach van uw wijk via: (020) 543 04 30 of wijkcoach.amstelveen@participe.nu.