AMSTELVEEN - Na het succes van de voorgaande edities is op 28 januari het zevende ZAAI programma van start gegaan. ZAAI is een intensief ontwikkeltraject, bestaande uit: coaching, Masterclasses, inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten. Wethouder Economische Zaken Floor Gordon sprak de 21 enthousiaste ZAAI Deelnemers 2020 toe en wenste ze veel succes.

Gemeente Amstelveen ondersteunt startende ondernemers in Amstelveen om succesvol te ondernemen. De deelnemers worden een half jaar begeleid door middel van individuele coaching, intervisie, masterclasses, netwerkevents en bedrijfsbezoeken. Startende ondernemers, nul tot drie jaar actief als ondernemer, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met een vestigingsplaats in de Gemeente Amstelveen komen hiervoor in aanmerking. ZAAI is een initiatief van de Gemeente Amstelveen en het programma wordt samen met de Rabobank Amstel en Vecht en de Ondernemersvereniging Amstelveen uitgevoerd. Gezamenlijk ondersteunen deze partijen startende ondernemers bij het opbouwen van een succesvolle onderneming.

Wethouder EZ Floor Gordon over ZAAI Amstelveen: “Starters zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de Amstelveense economie. Zeker in een beginperiode van een bedrijf is het van belang dat ondernemers met elkaar in verbinding komen en elkaar weten te vinden en inspireren. Ze brengen vernieuwing en dynamiek. Een sterk netwerk draagt bij aan de groei en succesfactor van de onderneming. Door startende ondernemers te verbinden aan het bestaande Amstelveense MKB kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en inspireren.”

Programma
ZAAI biedt een intensief en gestructureerd programma, waarin alle essentiële elementen van het ondernemerschap aan bod komen: voor ondernemers, door ondernemers. Zo worden de deelnemers in staat gesteld hun bedrijf stevig te positioneren, kansen in kaart te brengen en hun strategie te bepalen. Bovendien worden de deelnemers actief verbonden aan het lokale MKB. ZAAI is dé manier om ondernemersvaardigheden te versterken, in contact te komen met andere starters en het zakelijk netwerk snel uit te breiden. Op basis van de feedback van oud-deelnemers is het programma verder aangescherpt en ligt de focus op ondernemersvaardigheden en het ontwikkelen van de benodigde competenties. Ook is het programma nauwer verbonden aan de netwerkagenda van de Ondernemersvereniging Amstelveen.