AMSTELVEEN- Het afvalbrengstation in Amstelveen gaat in september en oktober als proef op zondagmiddag open. Amstelveners kunnen dan de hele week grof afval wegbrengen. Een service die gericht is op het verbeteren van de dienstverlening aan Amstelveners en waarmee de gemeente ook de kans op bijplaatsingen van grof afval naast afvalcontainers in de stad wil verminderen.

“Voor mensen die fulltime werken en op zaterdag op het sportveld staan met de kinderen kan zo’n extra weekend openstelling handig zijn. Bovendien grijpen veel mensen het weekend aan om te klussen of het huis op te ruimen”, zegt wethouder Floor Gordon (Afvalbeheer). “Het gaat om een proef die we goed evalueren. Bij succes bekijken we of de zondagopenstelling een permanent karakter kan krijgen.”


Extra weekend openstelling

Het onderzoeken van mogelijkheden en consequenties van extra openstelling van het afvalbrengstation op zondag is opgenomen in het college uitvoeringsprogramma. Het gaat in totaal om negen extra openstellingen. Zondagmiddag 1 september is de eerste keer dat het afvalbrengstation op zondagmiddag geopend is. Na de proef vindt een evaluatie plaats. Hierin zijn enquêtes verwerkt die zijn afgenomen onder bezoekers en personeel naast een onderzoek naar de personele, financiële en logistieke consequenties. Het college biedt vervolgens de evaluatie met een voorstel aan de gemeenteraad aan.

Het afvalbrengstation aan Grutterij 26 (bedrijventerrein Legmeer) is voor inwoners in september en oktober op zondagen tussen 12.00 en 16.00 uur extra open. Kijk voor meer informatie over het wegbrengen van grof afval op de afvalpagina. Geen gelegenheid om grof afval weg te brengen? Maak dan een afspraak met de gemeente om het tegen betaling op te laten halen.