AMSTELVEEN - Nu kinderen vanaf 11 mei 2020 gedeeltelijk naar school mogen, wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit in goede banen te leiden. Want naast hygiëne en de inhoud van het onderwijs, heeft ook de organisatie wel wat voeten in de aarde.


Een puzzel die kinderopvangorganisaties, scholen en de gemeente samen zo goed mogelijk hebben gelegd in het belang van ouders en kinderen.

Frank Berkhout, wethouder onderwijs: “Kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en de gemeente hebben veel en nauw samengewerkt. Doel is steeds geweest om de gedeeltelijke opening vanaf 11 mei 2020 voor ouders zo goed mogelijk te organiseren. Zodat de BSO’s kunnen aansluiten op de eindtijd van scholen en de noodopvang goed geregeld blijft. Ik ben blij dat dit gelukt is en realiseer me wat dit vraagt van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en directeuren. Die inzet, flexibiliteit en zorg voor onze kinderen, waardeer ik enorm.“

De gezamenlijke afspraken gelden voor heel Amstelveen en volgen de landelijke richtlijnen. Scholen werken deze afspraken verder uit en informeren ouders hierover. Deze afspraken gelden voor een tijdelijke periode tot de basisscholen geheel open gaan. Dat is, naar men nu verwacht, ergens in juni 2020.

Belangrijke verandering BSO
Voor ouders waarvan de kinderen naar de BSO gaan, verandert er iets. Kinderen met BSO contract mogen op de dagen dat zij naar school gaan naar de BSO. Dit is niet afhankelijk van de dagen of het aantal dagen dat zij ‘normaal’ gaan. Bijvoorbeeld als kinderen normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan en nu op dinsdag en donderdag les hebben, dan mogen ze deze beide dagen naar de BSO. Gaat een kind normaal maar één dag naar de BSO, dan heeft het nu recht om beide schooldagen te gaan. Ouders moeten wel zelf bij hun BSO aangeven of en wanneer ze gebruik willen maken van de opvang.

Noodopvang blijft bestaan
Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare (thuis)situatie houden vanaf 11 mei 2020 recht op noodopvang. Dat betekent dat ze in principe 100% naar school en de BSO kunnen. De noodopvang vindt alleen niet meer plaats op de acht centrale plekken in Amstelveen maar tijdens normale schooltijden op de eigen school en daarna op de eigen BSO. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met circa 12 jaar. Er wordt zeker gebruik gemaakt van deze noodopvang en het aantal stijgt. Zo gingen in het begin van de coronacrisis per week circa 90 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar naar de noodopvang. Dat aantal is gestegen naar 170 in de week voor de meivakantie. In de groep van 4-12 jaar steeg de vraag van 180 naar 278 kinderen.

Kwetsbare kinderen
Voor kinderen in kwetsbare (thuis) situaties mogen ook naar de noodopvang. Tegelijkertijd wordt voor deze kinderen zoveel mogelijk zorg op maat geleverd. In een aantal gevallen blijkt dat extra gezinsondersteuning of korte begeleiding door leraren op school beter aansluit op de behoefte van het kind en gezin.