AMSTELVEEN - De gemeente start het najaar met het inzaaien en beplanten van de grond die nodig was voor de aanleg van de nieuwe Amstelveenlijn. In totaal komen langs de Beneluxbaan 23795 nieuwe heesters en 219 nieuwe bomen. Wethouder Groenbeheer Floor Gordon ging kijken bij het op een duurzame manier inzaaien van het gras.

“Nu de inrichtingsplannen van het groen gereed zijn kunnen we de gebieden langs de Beneluxbaan weer het groene, Amstelveense karakter teruggeven. Uitgangspunt van de beplanting is dat er zoveel als mogelijk terugkomt van wat er voor de werkzaamheden stond. Bij de nieuwe kruispunten is de situatie op sommige plekken echter veranderd. Direct omwonenden van deze kruispunten krijgen informatie over de plannen voor de nieuwe beplanting”, geeft wethouder Gordon aan.

Aannemingsbedrijf Jos Scholman voert een groot deel van deze werkzaamheden, zoals het planten van bomen en inzaaien, uit. Hij doet dat voor een deel met o.a. een milieuvriendelijke tractor die op waterstof rijdt en uniek in Nederland is. Deze tractor heeft de aannemer speciaal laten ontwikkelen in Engeland, omdat hij duurzaam wil werken. Zo moest er een oplossing worden gevonden voor de opslag van de waterstof in een ronde tank. Daarvoor hebben ze een speciale tank op het dak van de tractor laten maken. Gordon: “Het is heel belangrijk voor de gemeente om te werken met duurzame aannemers. Heel goed dat een aannemer denkt bij het uitvoeren van het werk aan een heel lage belasting van het milieu.”

Terugplaatsen iepen
Dertien iepen die langs de Keizer Karelweg stonden en weg moesten vanwege de werkzaamheden aan de A9 zijn bewaard en verhuizen nu naar hun nieuwe plek langs de Beneluxbaan. “Het is belangrijk dat het groen zoveel mogelijk in oude glorie wordt hersteld. Daar heeft de gemeente graag de regie op. Om onze groene kwaliteit als gemeente in stand te houden, doen we dit ook bij infraprojecten. De situatie is veranderd en dat leidt tot een ander beeld. Naast de herplant van bomen hopen we de bloeiende bermen waar de Beneluxbaan om bekend staat, weer te kunnen bewonderen’’, zegt Gordon.

Verschillende boomsoorten en bosplantsoen
Het ontwerp van de gemeentelijke landschapsarchitect bevat verschillende boomsoorten zoals iepen, eiken, berken en kastanjes. Het bosplantsoen bestaat uit meerdere inheemse soorten als meidoorn, veldesdoorn, els, haagbeuk, berk, hulst, liguster, vuilboom, lijsterbes, eik en Gelderse roos. Elf iepen die eerder vanwege de werkzaamheden aan de A9 zijn uitgegraven kregen afgelopen maart al een nieuwe bestemming bij de Eleanor Rooseveltlaan en de Sportlaan. Ook zijn wensen van omwonenden meegenomen die inwoners aangegeven hadden tijdens twee digitale informatiebijeenkomsten van de gemeente.