AMSTELVEEN - De aanleg van de twee rotondes in de Oranjebaan die in oktober 2023 zou beginnen, is voor onbepaalde tijd vertraagd. Oorzaken zijn de sterk gestegen kosten van personeel en bouwmaterialen in het afgelopen jaar en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen in combinatie met een langere looptijd van het project. Hierdoor overschrijden de kosten het door de gemeenteraad gereserveerde budget met ruim een miljoen euro.


Het door de gemeenteraad gereserveerde budget was gebaseerd op een door de aannemer gemaakte kostenraming van het definitieve ontwerp in december 2022. Nadat het uitvoeringsontwerp en bereikbaarheidsplan in detail waren uitgewerkt, kwam de kostenoverschrijding in juli 2023 in beeld bij een nieuwe calculatie van de aannemer. De voorbereiding van de aanleg van de twee rotondes op de kruispunten met de Camera Obscuralaan-Traviatastraat en met de Beneluxbaan-De Parelvisserslaan was al ver gevorderd. “We vinden als college dat als we iets realiseren dit geen uitgekleed project moet zijn, maar een kwalitatief goed project waar we jarenlang trots op kunnen zijn”, zegt wethouder Herbert Raat (verkeer). “Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Er zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met aannemer KWS om te bezien in hoeverre de kosten naar beneden kunnen om toch tot een haalbaar project te komen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het werk.”

Alternatieve scenario's

Na het uitwerken van alternatieve scenario's met een bijbehorend kostenplaatje kan er een afgewogen keuze worden gemaakt. De verschillende scenario’s moeten vervolgens afgestemd worden met nutsbedrijven, Connexxion, hulpdiensten en Veenix, de aannemer van de A9. Gevolg hiervan is dat de uitvoering niet meer kan starten in 2023. Wellicht zijn er wel voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven mogelijk, waardoor in 2024 tijd kan worden bespaard.