AMSTELVEEN - Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Tjapko Poppens, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, 17 lintjes uit in Amstelveen: 3 Ridders en 14 Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Van de 17 gedecoreerden waren 16 inwoners uit Amstelveen en 1 inwoner uit Waverveen, allen mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-NassauDe heer Maarten Aalders:

Voor zijn bijzondere bijdragen als theoloog/onderzoeker in geschiedschrijving op kerkelijk, cultureel en politiek gebied. Deed vernieuwend onderzoek. Verdiende zijn sporen als schrijver van tal van wetenschappelijke publicaties. Chroniqueur van het Nederlands protestantisme.

De heer Erik Meijer:

Zet decennialang zijn professionele en bestuurlijke kennis in voor maatschappelijke organisaties op lokaal en landelijk niveau. Was bestuurslid van verschillende Joodse organisaties en penningmeester van stichting Amstelveense Internationale Evenementen en het Amstelveenfonds. Is voorzitter en penningmeester van stichting Joods Hospice Immanuel en stichting vrienden van Joods Hospice Immanuel.

De heer Marcel Mock:

Is langer dan 40 jaar vrijwilliger bij Joodse organisaties. Was medeoprichter van jongerenvereniging IJAR. Secretaris van Meschibath Nefesj Amsterdam. Bestuurslid van Joods Maatschappelijk Werk en raadslid bij Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Initiatiefnemer en bestuurder van stichting eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg. Initiatiefnemer en lid commissie bridgevereniging Pegasus-Amstelland tot oprichting Denksportcentrum Amstelveen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Pastor Adolfs:

Staat al meer dan 47 jaar lang klaar voor de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ook na zijn emeritaat is hij voor vele generaties tot op de dag van vandaag een toegewijde priester. Daarbij was hij geruime tijd bestuurslid bij stichting begraafplaats ‘St Barbara’.

Mevrouw Agnes Blokker:

Fulltime vrijwilliger. Bestuurslid van de parochieraad st. Urbanuskerk Nes aan de Amstel, secretaris van de stichting cursusproject De Ronde Venen en penningmeester van de stichting het Dorpshuis Nes aan de Amstel. Daarnaast secretaris en penningmeester van stichting Barbarugo en bestuurslid bij Amstelland Senioren Computerclub en vrouwennetwerk NVVH Wilnis.

De heer Paul Feenstra:

Nam in maart afscheid van de gemeenteraad. Was drie bestuursperioden raadslid (2010 – 2022) en één periode voorzitter van de Commissie ABM, (2018 – 2022). Deed onder andere woordvoering over de A9 in commissie RWN en hield zich bezig met financiën als lid van de rekenkamercommissie. Bekwaam bestuurder met grote dossierkennis.

De heer Wouter Hildebrandt:

Ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis Amstelland, Gehandicaptenraad en Seniorenraad. Nam deel aan het Kennis Advies Team Sociaal Domein en leverde waardevolle bijdrage aan de Participatieraad Sociaal Domein.

Mevrouw Geesina Janssen:

Al meer dan 50 jaar vrijwilliger voor de christelijk gereformeerde kerk Amsterdam, Amstelgemeente. Actief lid bij verschillende teams binnen de kerkgemeenschap. Daarnaast verantwoordelijk voor beheer en aanschaf van kerkelijke attributen. Ook actief vrijwilliger bij de Voedselbank Amstelveen.

De heer Max de Jong:

Ondersteunt bij Slachtofferhulp Nederland slachtoffers en nabestaanden van verkeersongelukken in de regio Amsterdam. Ruim 18 jaar actief bij de afdeling Algemene Dienstverlening Amsterdam-Amstelland. Ook 6 jaar actief bij de Juridische Dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland. Als lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam betrokken bij de bouw van een nieuwe synagoge en de ontwikkeling van begraafplaatsen in Amstelveen en hoofddorp.

Mevrouw Ank Jonker:

Vervult bij drie organisaties een centrale en coördineerde rol. Was geruime tijd secretaris van de Titus Brandsmaparochie. Vervult functie van coördinator sinds de fusie in Rooms Katholieke Parochie Amstelland. Daarnaast secretaris, commissaris, commissielid en organisator bij voetbalvereniging RKAVIC en secretaris bij het partijbestuur van het CDA afdeling Amstelveen.

De heer Henk Jurriansen:

Was bestuurslid bij onderwijsgroep Amstelland, voorheen Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs. Maakt deel uit van het team Thuisadministratie bij de stichting Humanitas, afdeling Amstelland. Eerst als vrijwilliger en later als coördinator. Vrijwilliger bij Loket20. Initiatiefnemer en coördinator van financiële cafés in Amstelveen, Aalsmeer en Ouder-Amstel. Betrokken als penningmeester bij Kledingbank Amstelland.

De heer Nico van Kooten:

Ontvangt de onderscheiding vanwege zijn vele vrijwillige werkzaamheden. Was secretaris bij zwemvereniging Amstelland. Voorzitter van de bewonerscommissie Rembrandtweg en omgeving. Betrokken bij de organisatie van veel activiteiten van stichting Stadsdorp Elsrijk. Is bestuurslid van bewonersraad Amstelveen. Daarnaast initiatiefnemer en actief vrijwilliger bij Repair-café Elsrijk.

De heer Eddy Mock:

Was geruime tijd vrijwilliger bij de ateliers van het leer-en werkcentrum Nesjomme, onderdeel van het Sinaï Centrum in Amstelveen. Verricht daarna werkzaamheden bij Joods Maatschappelijk Werk. Behoort tot de vaste kern van vrijwilligers van de Johan Cruyff foundation. Geeft opfrislessen bij de bridgeclub Aemstelle, is medeorganisator van de Siblings Bridge Drive. Ook vaste kracht bij de groenvoorziening van de Portugees Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel.

De heer Henk Niemeijer:

Koos 25 jaar geleden voor vrijwilligerswerk bij Persoonsalarmering van stichting Welzijn Ouderen (huidige Participe Amstelland). Heeft de installaties van analoog naar digitaal naar GSM aangepast. Onderhoudt de apparaten en was jarenlang vrijwilliger bij de storingsdienst.

De heer Boyd Spruijt:

Ontvangt de onderscheiding voor zijn activiteiten bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Al langer dan 50 jaar vaste vrijwilliger voor verschillende functies. Voorzitter Club van 100, leider van eerste heren- en dameselftallen, wedstrijdsecretaris, lid bardienst en werkploeg en organisator van tal van toernooien en evenementen.

Mevrouw Simone Susan:

Is 35 jaar verdienstelijk voor de Nederlands Joodse gemeenschap. Actieve vrijwilliger voor het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. Verricht hand- en spandiensten en werft leden voor de Vrienden van het Joods Cultureel Kwartier. Is spil van de informatiebalie van het Joods Historisch Museum. Daarnaast lid van het campagneteam van stichting Collectieve Israël Actie. Medeorganisator van evenementen en ondersteunt het management.

De heer Ad Verkleij:

Is van 2004 tot 2014 vicevoorzitter van de Titus Brandsmakerk. Aansluitend vicevoorzitter van de Rooms Katholieke parochie Amstelland. Coördinator en woordvoerder van parochiebestuur en bestuurslid van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. In die hoedanigheid opdrachtgever voor de herstelwerkzaamheden van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Daarnaast bestuurslid van de PvdA, afdeling Amstelveen.