AMSTELVEEN - Bij de diagnose dementie verandert er veel voor de patiënt, maar ook voor hun families. Vaak pakken zij de verzorging voor de hulpbehoevende op en worden zij mantelzorger. Hoewel zij met liefde hun naaste met dementie ondersteunen, kan het zijn dat na verloop van tijd de zorg voor hen teveel wordt. Naarmate de ziekte vordert, zal de persoon met dementie zowel overdag als ‘s nachts zorg nodig hebben. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is het belangrijk om tijdig op zoek te gaan naar professionele hulp. Mogelijk kan de 24-uurs zorg van particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen een optie voor u zijn.


Langer thuis kunnen blijven wonen

Mensen met dementie verblijven graag thuis in hun vertrouwde omgeving. Hier herinneren ze zich het meest en voelen ze zich het veiligst. Een gedwongen verhuizing naar een verpleeghuis wordt daarom vaak niet begrepen door de patiënt en zorgt daardoor voor veel verwarring, onrust en verdriet. Bij 24-uurs zorg ontvangt uw naaste thuis de professionele en benodigde zorg en hoeft hij of zij niet naar een verpleeghuis te verhuizen. Zo kan uw naaste langer blijven wonen in zijn of haar vertrouwde huis.

Verlichting voor mantelzorgers

Dementie is een ingrijpende ziekte waarbij de hulpbehoevende op den duur steeds meer ondersteuning nodig heeft. Als mantelzorger zal u merken dat de zorgtaken zich steeds meer opstapelen. Het liefst zorgt u natuurlijk zelf voor uw naaste met dementie, maar op een gegeven moment wordt het steeds moeilijker om deze mantelzorg te combineren met uw werk en gezin. Zeker wanneer uw naaste ook ‘s nachts hulp nodig heeft. Met 24-uurs zorg kunt u als mantelzorger worden verlicht, doordat er zorgtaken van u overgenomen worden.

Wat houdt 24-uurs zorg precies in?

Bij de 24-uurs zorg van particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen neemt een vast team van zorgverleners de zorg voor uw naaste over. Het zorgteam bestaat uit maximaal vijf personen, waardoor uw naaste met dementie steeds dezelfde gezichten ziet. Dit zorgt voor vertrouwen en rust bij de patiënt.

Onze zorgverleners hebben veel ervaring met het zorgen voor ouderen met dementie. Naast de benodigde medische zorg kunnen er, naar wens, ook andere activiteiten worden uitgevoerd die de gezondheid van uw naaste bevorderen. Bijvoorbeeld samen buiten wandelen, (geheugen)spelletjes spelen of samen luisteren naar muziek.

Hoe vraag ik hulp aan?

De particuliere thuiszorg van Zuster Jansen is in het gehele land beschikbaar. De kosten voor deze particuliere thuiszorg dient zelf betaald te worden. Daar staat tegenover dat u geheel naar eigen wens de zorgbehoefte voor uw naaste kunt invullen. Tevens zijn er meerdere mogelijkheden om (een deel) van de zorgkosten te financieren, bijvoorbeeld vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer weten over particuliere thuiszorg in Amstelveen? Wij helpen u graag verder over de telefoon en mail of neem een kijkje op onze website.