AMSTELVEEN - Een 21-jarige man is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van moord op een 56-jarige man in Amstelveen. Hij en een 17-jarige jongen bereidden de moord samen voor. Beiden speelden een cruciale rol. Volgens de rechtbank heeft de 17-jarige de dodelijke schoten gelost. Deze jongen kreeg de maximale jeugddetentie van twee jaar en de zwaarste jeugdsanctie, een PIJ-maatregel (jeugd-TBS), opgelegd.

De 56-jarige man werd in de ochtend van 22 december 2021 in Amstelveen op straat doodgeschoten. Minstens zeven schoten werden afgevuurd, waarvan drie kogels hem (dodelijk) raakten. Er is in de richting van een speelveldje geschoten waar op dat moment kinderen aan het spelen waren en één kogel is door een raam van een woning gegaan waar op dat moment iemand zat te werken.

Bewijs

Het slachtoffer bleek al langere tijd in de gaten te worden gehouden. De politie vond een baken onder zijn auto. Na het schietincident leidde dit baken al snel naar de 21-jarige man. Nader onderzoek leidde vervolgens tot de aanhouding van de 17-jarige jongen.

De politie trof veel bewijs aan op de telefoons van het tweetal. Op de telefoon van de 17-jarige jongen werd onder andere een rap aangetroffen waarin hij de naam van het slachtoffer noemde. Op de telefoon van de 21-jarige man stonden onder andere beelden van 'proefschieten' in het Bijlmerpark, enkele dagen voor de moord. In zijn kelderbox werd kleding aangetroffen met grote overeenkomsten met de kleding die door de schutter werd gedragen. Hierop werden schotresten aangetroffen en het DNA van de 17-jarige jongen.

Geen meerderjarigenstrafrecht voor 17-jarige

Het Openbaar Ministerie gaf tijdens de zitting aan waarom zij voor de 17-jarige jongen voorstander is van het toepassen van het meerderjarigenstrafrecht. De rechtbank zag echter onvoldoende aanleiding om van het uitgangspunt dat jeugdstrafrecht bij een minderjarige wordt toegepast, af te wijken. Volgens de rechtbank functioneert de jongen op een niveau dat bij zijn leeftijd past en kampt hij met problematiek waarbij langdurige behandeling nodig is om tot een gedragsverandering te komen. Deskundigen gaven bovendien aan dat het daarbij noodzakelijk is dat die behandeling een pedagogische en affectieve component bevat. Dit is niet mogelijk in een tbs-kliniek. Hij kreeg daarom een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) maatregel opgelegd. Dat betreft de zwaarste jeugdsanctie, die zeven jaar kan duren en waarvan de mogelijkheid bestaat die daarna om te zetten naar een voor onbepaalde duur verlengbare TBS-maatregel. Naar het oordeel van de rechtbank is er daarom geen sprake van dat het jeugdsanctierecht in dit geval tekortschiet om de ernst van het feit uit te drukken. De jongen werd ook veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar.

Geen minderjarigenstrafrecht voor 21-jarige

De advocaat van de 21-jarige man vroeg juist om in afwijking van de hoofdregel het minderjarigenstrafrecht toe te passen. De rechtbank zag hier onvoldoende reden toe. Hoewel de man kwetsbaar is, is geen sprake van een stoornis en is geen behandeling geadviseerd. Hij was een belangrijke en onmisbare schakel bij het uitvoeren van de moord. Verder getuigen de omstandigheden waaronder de moord is gepleegd van een planmatige, berekenende houding en planning, en niet van ondoordacht of impulsief handelen. De man is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.