AMSTELVEEN - Een 19-jarige man is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor uitlokking van moord op een 56-jarige man in Amstelveen op 22 december 2021. De man was destijds minderjarig. Een 21-jarige en 17-jarige man werden eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord.

De man heeft zich schuldig gemaakt aan uitlokking van de moord door een van de daders te benaderen via social media. Hij heeft de daders vervolgens voorzien van een foto van het slachtoffer en van zijn adres, en heeft een wapen en een baken verstrekt waarmee de auto van het slachtoffer kon worden gevolgd. De man heeft telkens contact gehad met de daders via social media.

Met het uitlokken heeft man zich schuldig gemaakt aan het ernstigste misdrijf dat ons wetboek van strafrecht kent, namelijk moord. Verdachte is daarnaast veroordeeld voor wapenbezit, en voor het witwassen van geld en luxegoederen.

Berechting volgens volwassenstrafrecht

Ten tijde van het uitlokken van de moord en het wapenbezit was de man 17 jaar oud. De rechtbank heeft ondanks dat hij bij een deel van de feiten minderjarig was, het volwassenenstrafrecht toegepast. Het toepassen van het volwassenenstrafrecht voor een minderjarige is uitzonderlijk. De ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de persoonlijkheid van de man zijn hierbij meegewogen. De man heeft de moord voorbereid en heeft een leidersrol vervuld door anderen aan te zetten de moord te plegen. Hij heeft geen openheid gegeven over zijn daden. Na het uitlokken van de moord is hij doorgegaan met het plegen van ernstige strafbare feiten. Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek is daarnaast gebleken dat hij zeer zelfbepalend is en een volwassen persoonlijkheid heeft. Er zijn geen mogelijkheden meer voor pedagogische beïnvloeding. De man is volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar.

De vorderingen van de benadeelde partijen, de nabestaanden van het slachtoffer, zijn voor een deel toegewezen. De man moet de nabestaanden ruim 78.000 euro schadevergoeding betalen.

Lees het bericht over de eerdere veroordeling van een 21-jarige en 17-jarige man voor betrokkenheid bij de moord: 20 jaar gevangenisstraf en zwaarste jeugdsanctie na moord in Amstelveen.


De meerderjarige dader is in hoger beroep (23 oktober 2023) veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.